adres:
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław - Fabryczna
telefony:
tel./fax (71) 373 63 66 Dział Handlowy
tel./fax (71) 353 03 11 Dyspozytor
tel./fax (71) 349 90 25 Księgowość
powiat: Wrocław  województwo: dolnośląskie
NIP: 6922256509
rok założenia:
forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
forma własności: własność prywatna

reklama

opis działalności:

Oferujemy usługi w zakresie odbioru i zagospoadrowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie, w tym odpadów wielkogabarytowych, gruzu, odpadów elektronicznych i innych.

Jako lider odpadów budowlanych jesteśmy w stanie odebrać każdy odpad z grupy odpadów budowlanych, a w szczególności:

 • gruz betonowy, ceramiczny,
 • masy ziemne i kamienie
 • zmieszane odpady budowlane
 • odpadowa papa
 • odpadowe materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
 • materiały zawierające azbest (eternit, izolacje)
 • drewno, szkło
 • złom
 • inne odpady

Z poszanowaniem wymagań formalych i prawnych proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie wywozu i zagospodarowania wszelkich rodzajów odpadów, a w szczególności:

 • opakowania po substancjach niebezpiecznych,
 • zużyte czyściwo, emulsje i szlamy, wodne ciecze myjące,
 • zmieszane odpady opakowaniowe, gumy, szkło,
 • odpady poprodukcyjne,
 • zużyte: opony, akumulatory, świetlówki,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie,
 • inne odpady wymienione w Katalogu Odpadów.

Naszym Klientom stwarzamy możliwość segregacji odpadów z wydzieleniem frakcji odpadów opakowaniowych, w szczególności:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych (PET, folia, inne),
 • opakowania ze szkła.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów możemy być pomocni przy niszczeniu dokumentów, wyrobów wycofanych z obrotu, wyrobów opatrzonych logiem Klienta oraz innych odpadów o dużej wartości. Gwarantujemy bezpieczeństwo oraz poufność usługi. Zarówno odbiór, transport jak i proces niszczenia może być nadzorowany przez przedstawiciela Klienta i nagrywany na DVD.

Korzystając z innych zaprzyjaźnionych firm oferujemy pełny zakres usług związnych z czyszczeniem:

 • separatorów tłuszczowych i ropopoczodnych,
 • osadników,
 • kanalizacji (studzienki, wpusty, przykanaliki, sieć, przepompownie),
 • różnego typy zbiorniki podziemne, na ziemne,
 • maszyny i urządzenia techniczne (np. obrabiarki, prasy).

Od wielu lat SITA Wrocław Sp. z o.o. realizuje usługi z zakresu zimowego utrzymania placów, parkingów i dróg. Posiadany sprzęt gwarantuje należyte wykonanie usług w każdych warunkach. Do dyspozycji naszych Klientów posiadamy również skrzynie i pojemniki z zimową mieszanką sól-piasek.

Nasi doradcy z zakresu ochrony środowiska są do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą przy rozwiązywaniu problemów w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami.