Logo firmy - TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna - Gniewków. TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna
adres:
Sitkówka
26-052 Nowiny
telefony:
tel. (41) 346 91 30 Zakład Sitkówka
tel. (52) 383 44 00 Zakład Kujawy
tel. (18) 277 39 51 Kopalnia Osielec
tel. (74) 850 63 66 Kopalnia Gniewków
tel. (74) 810 30 39 Kopalnia Targowica
powiat: kielecki  województwo: świętokrzyskie
NIP: 6570386732
rok założenia:
forma prawna: spółka akcyjna
forma własności: SA notowana na giełdzie
branże:
- Kopalnie
- Kamieniarstwo
- Maszyny budowlane
- Budowlany kamień i kruszywa
email:
główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:

Zakład Sitkówka

26-052 Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Wyroby wypalane:

1. Wapno palone w bryłach

2. Wapno palone mielone 

3. Wapno palone mielone z upłynniaczem

5. Wapno nawozowe

Wyroby niewypalane:

1. Mączka wapienna

2. Kreda techniczna

3. Kamień wapienny

4. Pył wapienny

5. Sorbenty

6. Kruszywa do betonu

7. Kruszywa do drogownictwa

8. Kruszywa do zaprawy

 

Zakład Kujawy

88-192 Bielawy 1, woj. kujawsko-pomorskie

1. Wapno palone w bryłach

2. Wapno palone mielone

3. Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

4. Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

 

Kopalnia Bazaltu Targowica

57-211 CIEPŁOWODY, woj. dolnośląskie

Złoże bazaltu „TARGOWICA” położone jest na przedpolu Sudetów w północno-wschodniej części Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Teren złoża obejmuje szczyt wzgórza Sośnica o rzędnej 362,2 m n.p.m. oraz jego północny, południowy i wschodni stok.

Obszar złoża bazaltu Targowica położony jest w obrębie bloku przedsudeckiego. Bazalty z Targowicy należą do trzeciorzędowej środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej.

Bazalty występujące w Targowicy w większości są zbite, masywne, słabo zwietrzałe i dlatego mają wysoką jakość.

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na produkcję kruszywa, które spełnia normy i standardy europejskie. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom oraz wymaganiom Naszych klientów. Jakość produkowanych w kopalni kruszyw kontroluje na bieżąco zakładowe laboratorium oraz inne niezależne, wyspecjalizowane laboratoria.

W naszej ofercie posiadamy kruszywo, które znalazło zastosowanie zarówno w budownictwie drogowym (podbudowy stabilizowane mechanicznie, masy mineralno-asfaltowe) jak i w budownictwie ogólnym (betony cementowe).

 

Kopalnia Granitu Gniewków

KOPALNIA GRANITU GNIEWKÓW
58-172 GNIEWKÓW, woj. dolnośląskie

Złoże granitu „GNIEWKÓW” położone jest w NW części masywu Strzegom-Sobótka. Budują je granity różnokrystaliczne: średnio do grubokrystalicznych. Złoże to jest granitem biotytowym, jego główne składniki to szaroniebieski kwarc, jasnoszare (rzadko różowe lub żółtawe) skalenie i czarny biotyt.

Granit ze złoża Gniewków jest skałą ciężką, bardzo mało nasiąkliwą, o dużej wytrzymałości na ściskanie, małej ścieralności i całkowitej mrozoodporności.

Doświadczenie, które posiadamy pozwoliło nam na produkcję kruszywa, które spełnia normy i standardy europejskie. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom oraz wymaganiom Naszych klientów. Jakość produkowanych w kopalni kruszyw kontroluje na bieżąco zakładowe laboratorium oraz inne niezależne, wyspecjalizowane laboratoria.

Eksploatowany granit wobec powyższego może znaleźć zastosowanie w produkcji kruszyw łamanych dla drogownictwa i kolejnictwa, a także kruszywa mineralnego do betonu.

 

Kopalnia Piaskowca Osielec

34-234 OSIELEC, woj. małopolskie

Kopalnia Piaskowca „OSIELEC” to odkrywkowy zakład górniczy produkujący kruszywo łamane z piaskowca magurskiego.

Złoże Osielec położone jest w Beskidzie Wysokim nad rzeką Skawą, pod względem geologicznym znajduje się w obrębie Karpat fliszowych. Złoże reprezentowane jest przez piaskowca magurskiego facji muskowitowej charakteryzuje się dość wyrównanymi i dobrymi parametrami fizykochemicznymi, jest czyste ekologicznie. W składzie petrograficznym dominuje kwarc a także skalenie, biotyt oraz muskowit.

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na produkcję kruszywa, które spełnia normy i standardy europejskie. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom oraz wymaganiom Naszych klientów. Jakość produkowanych w kopalni kruszyw kontroluje na bieżąco zakładowe laboratorium oraz inne niezależne, wyspecjalizowane laboratoria.

W naszej ofercie posiadamy kruszywo, które znalazło zastosowanie w zarówno w budownictwie drogowym, ogólnym jak również w budownictwie wodnym (hydrotechnicznym).