Logo firmy - BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie - Wydawnictwo Warszawa. BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie
adres:
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa - Wola
telefony:
tel./fax (22) 625 48 33
tel. (22) 622 28 97
powiat: Warszawa  województwo: mazowieckie
NIP:
rok założenia:
forma prawna: spółka akcyjna
forma własności: własność prywatna
branże:
- Remonty i usługi budowlane
- Materiały budowlane
- Instalacje wodno-kanalizacyjne
- Hale stalowe
- Instalacje elektryczne, urządzenia
- Drogi, mosty - budowa, sprzęt, oznakowanie, sygnalizacja
- Budownictwo inżynieryjne
- Wydawnictwa
BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie - zdjęcie-6390BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie - zdjęcie-6391BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie - zdjęcie-6392BISTYP - System Profesjonalnej Informacji Cenowej w Budownictwie - zdjęcie-6393Właściciel E-BISTYP.
opis działalności:

Internetowa Baza Cenowa Robut i Materiałów Budowlanych e-BISTYP dysponuje ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem i praktyką w dziedzinie ekonomiki budownictwa, w szczególności przy tworzeniu norm i cen dla budownictwa. Korzystając z bogatego i wieloletniego doświadczenia firma zajmuje się badaniem cen i kosztów robót na rynku budowlanym oraz ich publikacją pod postacią wydawnictw książkowych, na CD oraz baz internetowych.
Wydawnictwa BISTYP stanowią obecnie najobszerniejszą i najbardziej aktualną bazę informacji o cenach rynkowych dla całej branży budowlanej. Dzięki wnikliwej znajomości rynku budowlanego i ciągłej obserwacji zachodzących na nim procesów, wszelkie zmiany i wahania cenowe znajdują odzwierciedlenie w publikacjach cenowych firmy. Nasze publikacje obejmują swoim zakresem: katalogi cen jednostkowych dla robót inwestycyjnych, remontowych, prac konserwatorskich, katalogi cen na roboty drogowe, roboty kolejowe i tramwajowe, cenniki materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, pracy sprzętu oraz cennik maszyn i urządzeń. W katalogach cen znajdują się także największe zbiory wzorcowych obiektów modelowych. Cenniki i katalogi cenowe wydawane przez BISTYP mogą być wykorzystywane do sporządzania i weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów budowlanych, wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji, opracowywania analiz porównawczych dla różnego rodzaju rozwiązań projektowych, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, przy negocjacjach dotyczących wynagrodzenia za roboty budowlane, przy szacowaniu wartości nieruchomości, do wyceny inwestycji budowlanych przy ubieganiu się o kredyt bankowy lub środki pomocowe z Unii Europejskiej, do przeprowadzenia analiz opłacalności planowanych inwestycji budowlanych oraz do szeregu czynności, które poprzedzają lub zachodzą podczas procesu budowlanego. 
BISTYP stanowi pomoc dla inwestorów, wykonawców, projektantów, rzeczoznawców, biegłych i zarządców nieruchomości na każdym etapie realizacji inwestycji. W sprzedaży znajduje się aktualna baza cenowa, na którą składają się wydawnictwa w formie książkowej, na płytach CD i internetowa baza cen e-bistyp. 1. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH 3. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 4. Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH 5. ICMB Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu 6. ICMI Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu 7. ICME Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu 8. Cennik maszyn i urządzeń

Bistyp dokonuje również opracowań Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR dla nowych technologii. Opracowane przez naszą firmę katalogi KNR mogą być wydawane w postaci: 
  • wydawnictw drukowanych 
  • wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach, pamięci USB lub zamieszczane na stronie internetowej producenta
  • elektronicznej, jako samodzielny program do kosztorysowania na bazie aplikacji Bistyp-Koszt 
(NOWOŚĆ – CENY KONKURENCYJNE!)