Logo firmy - Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego - Szkółki hodowlane Głuchów. Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego
adres:
Prusy
96-130 Głuchów
telefony:
tel. (46) 815 78 52
tel. (46) 815 70 65
kom. 608 101 871
kom. 509 834 950
kom. 509 934 541
fax (46) 815 77 13
powiat: skierniewicki  województwo: łódzkie
NIP: 8361848508
rok założenia:
forma prawna: jednostka badawczo-rozwojowa
forma własności: własność państwowa lub komunalna
branże:
- Szkółki hodowlane
- Nasiona, sadzonki
opis działalności:

Z inicjatywy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa i dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa w roku 1993 przystąpiono do realizacji zadania mającego na celu zorganizowanie w Polsce produkcji wyjściowego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnych od chorób wirusowych.

Na miejsce realizacji zadania wybrano SZD w Prusach, gdzie do roku 1995 trwały prace nad tworzeniem zaplecza techniczno-laboratoryjnego.

1 lipca 1995 r. utworzono Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego (OEMS) w Prusach, który działa jako zakład doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. Organem opiniotwórczym i doradczym dyrektora jest Rada Programowa Ośrodka. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, uczelni rolniczych, stowarzyszeń szkółkarzy i sadowników oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.