Logo firmy - Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA Polsko-Niemieckie Gimnazjum POMERANIA - Szczecin. Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA Polsko-Niemieckie Gimnazjum POMERANIA Szkoły podstawowe
adres:
ul. Wawrzyniaka 7
70-392 Szczecin
telefony:
tel./fax (91) 421 16 20
tel. (91) 423 35 77
powiat: Szczecin  województwo: zachodniopomorskie
NIP:
rok założenia: 1994
forma prawna: przedsiębiorstwo prywatne
forma własności: własność prywatna
email:
główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:

Szkoła podstawowa

motto szkoły:
Gradu diverso, via una
(Różnym krokiem, ale jedną drogą),

1. Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" jest placówką prywatną.

2. Kadra szkoły to nauczyciele SP „Nasza szkoła” i nauczyciele szczecińskich liceów.

3. Patronat nad szkołą objęły: Euroregion "Pomerania" oraz Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej.

4. Szkoła jest placówką bezpieczną, nadzorowaną przez personel szkoły, jak i Agencję Ochrony.

5. Szkoła prowadzi współpracę i wymianę międzyszkolną ze szkołami w Unii Europejskiej.

6. Szkoła współpracuje z: Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (coroczne zbiórki karmy dla zwierząt, audiowizualne prelekcje), Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz z niemiecką organizacją ekologiczną przy SPD (Der SPD Ueckermunde - Land "des Naturtierheimes Ostsee")

Gimnazjum

motto szkoły:
Gaudium in litteris est
(radość w nauce)

1. Gimnazjum jest szkołą społeczną.

2. Kadra szkoły to nauczyciele Gimnazjum "Pomerania" i nauczyciele szczecińskich liceów.

3. Gimnazjum jest pod patronatem: Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego "Pomerania" (Euroregionu "Pomerania") oraz Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej.

4. Szkoła jest placówką bezpieczną, nadzorowaną przez personel szkoły, jak i Agencję Ochrony.

5. Szkoła prowadzi współpracę i wymianę międzyszkolną ze szkołami w Unii Europejskiej (Niemcy). Organizuje wyjazdy do Niemiec i Anglii (dzieci mieszkają z rodzinami angielskimi, w programie również zwiedzanie Anglii).

6. Gimnazjum wprowadziło w roku szkolnym 2000/2001 dodatkowy przedmiot: Edukacja Europejska (program autorski).

7. Gimnazjum bierze udział w międzynarodowym projekcie "Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej". Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat wyżej wymienionego dokumentu i Unii Europejskiej.

8. Szkoła współpracuje z: Komunalnym Związkiem Celowym Pomorza Zachodniego "Pomerania", Euroregionem "Pomerania", Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (coroczne zbiórki pokarmu dla zwierząt, audiowizualne prelekcje), Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, z niemiecką organizacją ekologiczną przy SPD (Der SPD Ueckermunde - Land "des Naturtierheimes Ostsee").

9. Gimnazjum jest organizatorem międzyszkolnego konkursu języka niemieckiego dla uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjalistów.