adres:
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz
telefony:
tel./fax (71) 384 07 18
powiat: milicki  województwo: dolnośląskie
NIP: 9161322587
rok założenia:
forma prawna: szkoła publiczna
forma własności: własność prywatna
branże:
Szkoły
email:
główny adres kontaktowy e-mail do firmy

reklama

opis działalności:

W szkole dominuje nauczanie w zawodzie technik leśnik. Kształcenie odbywa się w 12 oddziałach dla przeszło 300 uczniów, z którym niemal 250 stale mieszka w internacie. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych maszyn i urządzeń leśnych, co jest zasługą stałej i ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi. Kształcenie przyszłych leśników odbywa się obecnie na terenie Nadleśnictwa Milicz, którym kieruje Cezary Sierpiński. Bardzo dobra współpraca z Nadleśnictwem przekłada się na wzorową organizację zajęć i umiejętności uczniów, co znajduje wyraz w ich sukcesach na egzaminach końcowych w szkole. Ich prace dyplomowe doceniane były wielokrotnie na ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych. Mają znaczące osiągnięcia na olimpiadzie ekologicznej i leśnej.

W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat nagrodzono bądź wyróżniono blisko 40 ich prac. Nagrody te stały się podstawą do przyznania trzech wyróżnień za całokształt osiągnięć dla szkoły. Dziś sukcesem szkoły jest zdawalność egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku zdawalność matur była wyższa niż średnio w województwie dolnośląskim, a egzaminów zawodowych jedna z najwyższych w kraju