Logo firmy - Centrum Edukacji Dorosłych - Toruń, kujawsko-pomorskie. Centrum Edukacji Dorosłych
adres:
ul. Szosa Chełmińska 70
87-100 Toruń
telefony:
tel./fax (56) 659 66 86
tel. (56) 622 51 43
powiat: Toruń  województwo: kujawsko-pomorskie
NIP: 9561103096
rok założenia: 1997
forma prawna: przedsiębiorstwo prywatne
forma własności: własność prywatna
branże:
- Szkoły
- Szkoły pomaturalne i policealne
- Szkoły ponadgimnazjalne
- Szkolenia, kursy
opis działalności:

Centrum Edukacji Dorosłych oferuje: licea dla dorosłych, szkoły policealne dla dorosłych oraz szkołę dla młodzieży-Toruńskie Technikum Informatyczne, a także kursy. Studium Zdrowia CED oferuje kierunki: technik masażysta, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej. Policealne Studium CED proponuje naukę na kierunkach: technik administracji, technik BHP, technik informatyk, technik ochrony fizycznej oósb i mienia, technik rachunkowości.  Kursy: AutoCAD, PZP, obsługa komputera, ECDL, ochrony osób i mienia, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL, dzięki współpracy z PTI. Umożliwia wszystkim chętnym zdawanie egzaminów w celu uzyskania certyfikatu cennego w oczach wszystkich pracodawców w całej Unii Europejskiej. Certyfikat ten to tzw. komputerowe prawo jazdy potwierdzające posiadane umiejętności informatyczne. Otrzymaliśmy akredytację Kuj-Pom. Kuratora Oświaty na szkolenia IT. Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu dysponuje własnym budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek Centrum jest przyjaznym miejscem, w którym znajdują się przestronne pracownie oraz sale dydaktyczne. Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć nie tylko w formie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Dzięki temu nasi słuchacze realizują wiele godzin ćwiczeń. Zapraszamy!