adres:
ul. Opalowa 2/23
30-798 Kraków - Podgórze
województwo: małopolskie
powiat: Kraków
NIP: 9451135617
rok założenia: 2008
telefony:
kom. 788 652 233
kom. 507 929 409
branże:
  • BHP
  • Szkolenia, kursy
  • Ppoż., sprzęt ratowniczy i gaśniczy
opis działalności:
Szkolenia BHP Kraków-Usługi BHP i p.poż.

Oferujemy szkolenia BHP, szkolenia P.poż., szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup zawodowych, usługi BHP w pełnym zakresie.

Oprócz szkoleń, obsługa firm w zakresie BHP i P. poż, to między innymi: sporządzanie ocen ryzyka zawodowego, sporządzanie instrukcji i dokumentacji BHP, pomiary natężenia oświetlenia, w tym awaryjnego w pomieszczeniach pracy oraz na zewnątrz budynków, których wynikiem jest opracowanie karty pomiarów (protokołu) dla SANEPID, Straży Pożarnej lub innych jednostek zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzamy audyty przeciwpożarowe, oraz plany ewakuacji dla wszystkich rodzajów budynków, prowadzimy także szkolenia przeciwpożarowe. W zakres usług wchodzi również sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego. Usługi wykonujemy na terenie Krakowa i Małopolski oraz Górnego Śląska z dojazdem do klienta.
Przeprowadzamy także szkolenia BHP e-learning, a więc szkolenia zdalne dla firm i osób indywidualnych z całej Polski. Szkolenia BHP e-learning są dopuszczoną przez Ustawodawcę formą szkoleń, a tym samym bardzo wygodnym i znacznie tańszym sposobem przeprowadzania szkoleń BHP dla klienta pozwalającym także na dużą oszczędność czasu, choćby przez wyeliminowanie dojazdów.

W procesie pracy, zdrowie i życie człowieka jest sprawą najważniejszą. Ochrona pracy jest pojęciem, na które składają się gwarancje prawne dla zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi. Ogólnie mówiąc, gwarancje te, to zbiór przepisów i norm, których przestrzeganie ma zapewnić właściwą ochronę zdrowia i życia ludzi pracujących na różnych stanowiskach pracy, a więc eliminowanie zagrożeń związanych między innymi z pomieszczeniami pracy, czynnikami szkodliwymi, pracami szczególnie niebezpiecznymi, obsługą maszyn i urządzeń, narzędzi, czy innych przedmiotów wchodzących w skład procesu pracy.
Chodzi też o eliminowanie zagrożeń wynikających z samej organizacji pracy, a także tych, które "tkwią" w samych pracownikach, bowiem mentalność ludzka ma kolosalne znaczenie nie tylko w bezpieczeństwie pracy, ale wszystkich dziedzinach życia. Polskie prawo dotyczące BHP jest bardzo rozbudowane.

Podstawowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto w Dziale X Ustawy Kodeks Pracy, a także w wielu Rozporządzeniach (Przepisy ogólne BHP-Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Wszystko to, ma na celu ochronę człowieka i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom powstającym w procesach pracy.

Bardzo ważne jest zatem również stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz poszerzanie wiedzy pracodawców i pracowników z zakresu BHP, P-poż, pierwszej pomocy przedmedycznej.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno