adres:
ul. Ułanów 52
31-455 Kraków - Śródmieście
województwo: małopolskie
powiat: Kraków
NIP: 6782192085
telefony:
tel./fax (12) 411 10 14
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Zakres usług księgowych:
1. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów,
2. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
3. Pprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
4. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT- rejestr zakupu i sprzedaży),
5. Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych a także sporządzanie deklaracji dotyczących tych podatków wg wzorów określonych w odpowiednich przepisach,
6. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
7. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
8. Doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
9. Stałe informowanie klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno