adres:
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdańsk
województwo: pomorskie
powiat: Gdańsk
NIP: 6270012625
telefony:
tel. (58) 552 15 03
branże:
GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26832GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26827GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26828GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26829GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26830GEO-EKSPERT Sp. z o.o. - zdjęcie-26831
opis działalności:
Firma GEO-EKSPERT  Sp. z o.o. powstała w 1992 roku jako zespół inżynierów, specjalistów w dziedzinach geo- i hydrotechniki, łącząc umiejętności i doświadczenie jej twórców w zakresie projektowania oraz wykonawstwa konstrukcji.

Świadczymy specjalistyczne usługi oraz konsultacje w zakresie:

 • wykonawstwo mikropali i kotew gruntowych
 • iniekcji nisko i wysokociśnieniowych
 • uszczelnień i wzmocnienia podłoża
 • zwiększenia nośności pali wielkośrednicowych
 • geotechniki i budownictwa wodnego
 • wykonania umocnień dla konstrukcji wznoszonych w warunkach lądowych
 • oceny parametrów geotechnicznych, wyboru sposobu posadowienia
 • projektowania fundamentów bezpośrednich, ścian i konstrukcji oporowych, wzmocnień dla podpór i przyczółków mostowych
 • projektowania wymiany gruntów słabych, nasypów drogowych, gruntu zbrojonego, pali i fundamentów na palach
 • nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem robót ziemnych i fundamentowych, ścianki szczelne i szczelinowe, zakotwienia


  Projektujemy i wykonujemy:

  • mikropale,
  • zwiększenie nośności istniejących i realizowanych pali wielkośrednicowych,
  • wzmacnianie istniejących fundamentów,
  • stabilizacja obiektów kotwami gruntowymi,
  • odwodnienia drenażami wierconymi,
  • uszczelnienia i przesłony w gruncie,
  • obudowy wykopów w obecności wody gruntowej,
  • naprawy i wzmocnienia istniejących konstrukcji żelbetowych (m.in. poprzez iniekcję betonu).

  Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierską specjalności geotechnicznej, fundamentowania i hydrotechniczną, co pozwala nam mieć nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania przy wyborze solidnego i profesjonalnego wykonawcy.


  O jakości wykonanych robót świadczą dalsza współpraca z poprzednimi zleceniodawcami, jak i przedstawione referencje.

  Zapraszamy do współpracy!!!
 • EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno