adres:
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa - Śródmieście
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
NIP: 5260002429
rok założenia: 1951
telefony:
tel. (22) 531 34 00 Sekretariat
fax (22) 635 00 20
branże:
Ochrona przeciwpowodziowa miasta Opola - Kanał MłynówkaUdrożnienie starej Odry i przebudowa koryta OdryZbiornik przeciwpowodziowy Wióry na rzece ŚwiślinieRekultywacja wyrobiska kopalni piasku – zbiornik wodny Kuźnica WarężyńskaModernizacja śluz żeglugowych na Kanale GliwickimStopień wodny Włocławek i projekty związane
opis działalności:
DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Jesteśmy czołową polską firmą projektową o 60-letniej tradycji i bogatym doświadczeniu. Od 1951 roku, HYDROPROJEKT - obecna nazwa DHV Hydroprojekt - działa w dziedzinie kompleksowego projektowania i doradztwa w zakresie budownictwa wodnego i gospodarki wodnej. Od lat w specjalistycznych działaniach Firmy istotnymi elementami są również ochrona środowiska oraz aspekty ekologiczne. Wiele projektów realizowanych przez HYDROPROJEKT zostało docenionych przez przyznanie prestiżowych nagród i wyróżnień.

Główne obszary działalności DHV HYDROPROJEKT obejmują:
  • zagadnienia gospodarki wodnej związane z wykorzystaniem, kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, a także z ochroną przed zagrożeniami, jakie dla ludności i gospodarki niosą powodzie i susze,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych, zarówno obiektów i urządzeń nowych, jak też modernizacje i remonty obiektów istniejących, w tym zabytkowych,
  • wpływ inwestycji na środowisko: charakter i skalę oddziaływania, ochrona i rewaloryzacja środowiska, ograniczanie negatywnych skutków ludzkiej działalności,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.

 

Centrala HYDROPROJEKTU w Warszawie składa się z 7 pracowni projektowych:
  • hydrotechniczna
  • ochrony środowiska, hydrologii i energii odnawialnej
  • mechaniczn-elektryczna
  • oczyszczalni
  • architektonicznej

Biuro Regionalne we Włocławku specjalizuje się w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego oraz w laboratorium hydraulicznym prowadzi hydrauliczne badania na modelach przestrzennych projektowanych budowli hydrotechnicznych.

Zatrudnieni w DHV HYDROPROJEKT specjaliści są członkami Krajowych Izb Samorządu Zawodowego oraz innych polskich stowarzyszeń i organizacji zawodowych, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Naczelna Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Architektów Polskich.  Posiadają wymagane uprawnienia i bogate doświadczenie w projektowaniu w Polsce i za granicą, według zasad zgodnych z przepisami i normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Od 2010 r. DHV HYDROPROJEKT jest operatorem innowacyjnej, oszczędnościowej technologii oczyszczania ścieków Nereda®

Firma jest zarejestrowana w programach Unii Europejskiej PHARE - nr rej. CCR POL - 20194. Ponadto, Spółka jest członkiem założycielem Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska.

DHV HYDROPROJEKT wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością według EN ISO 9001: 2000 oraz zintegrowany z nim system zarządzania środowiskiem według EN ISO 14001: 2004, w zakresie projektowania, zastępstwa inwestorskiego, generalnej realizacji inwestycji, dla budownictwa hydrotechnicznego, ogólnego i ochrony środowiska. Certyfikaty zostały nadane przez Placówkę Certyfikacyjną RWTUV Systems GmbH w Essen.

Działalność DHV HYDROPROJEKT jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Zakresem ubezpieczenia objęte są zarówno usługi wykonywane przez DHV HYDROPROJEKT, jak też przez podwykonawców HYDROPROJEKTU i współpracujących specjalistów.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno