adres:
ul. Dąbrowskiego 18h
14-200 Iława
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: iławski
NIP: 7440002739
rok założenia: 1992
telefony:
tel. (89) 648 49 00
tel. (89) 648 28 87
branże:
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmygłówny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:



Firma Wojar
zajmuje się prowadzeniem urządzeń księgowych (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, formy zryczałtowane). Świadczenie usług doradztwa podatkowego. Szczegółowe prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS. Doradztwo personalne. Sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów. Pośrednictwo w pozyskiwaniu kredytów i leasingu. Prowadzenie szkoleń z zakresu spraw pracowniczych i ZUS oraz rachunkowości i podatków.

Nasza oferta: 

Usługi doradztwa podatkowego
 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • występowanie w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie i organizowanie księgowości,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.
Prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac i dokonywanie wyliczeń różnych form wynagrodzenia,
 • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz drukowanie dokumentów płatniczych,
 • naliczanie i wysyłanie w formie elektronicznej wpłat na PFRON,
 • doradztwo w zakresie wymienionych wcześniej czynności.
Doradztwo ekonomiczne
 • sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • opracowywanie planów przedsięwzięcia (biznesplan).
Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy

Jeżeli pracowałeś legalnie za granicą, możemy pomóc Ci uzyskać zwrot podatku lub pozyskać zasiłek rodzinny. Wystarczy, że zgłosisz się do nas i wypełnisz nasz komplet dokumentów. My wyślemy Twój wniosek do urzędu i przekażemy pieniądze na Twoje konto.

Zapraszamy!

EDYCJA DANYCH »
zamknij okno