adres:
ul. Szklarniowa 5b
05-077 Warszawa - Wesoła
adres korespondencyjny:
ul. Szczęsna 4/2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
NIP: 9522117349
rok założenia: 2011
telefony:
kom. 502 485 286

reklama

email:główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:
Norden Centrum to pierwszy w Polsce ośrodek doradczo-analityczny, zorientowany na transfer wiedzy i innowacji z regionu nordycko-bałtyckiego do Polski.  

Firmom, instytucjom administracji publicznej i innym organizacjom Fundacja oferuje różnorodne formy odpłatnego doradztwa w postaci szkoleń, ekspertyz, analiz, seminariów, kursów, doradztwa dla firm,
z udziałem specjalistów od konkretnych zagadnień, zarówno z doświadczeniem biznesowym jak i w instytucjach międzynarodowych, w tym pochodzących z krajów skandynawskich.

Misją Fundacji jest przyczynianie się do procesów modernizacji społeczno-gospodarczej oraz rozwoju dialogu międzynarodowego poprzez wspieranie europejskiej i subregionalnej wymiany idei i doświadczeń w zakresie rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Działalność Fundacji koncentruje się na rozwijaniu tego rodzaju kontaktów pomiędzy Polską – i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej – a pięcioma państwami nordyckimi, tj. Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją.

Celem działań jest wsparcie w zakresie wymiany doświadczeń oraz współpracy polskich podmiotów z partnerami w regionie nordycko-bałtyckim, a także promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach współpracy gospodarczej, polityki publicznej i dziedzinach aktywności międzynarodowej państw regionu.

Głównym adresatem działań Fundacji są firmy, sektor biznesowy, administracja publiczne a także środowiska eksperckie i opiniotwórcze. Celem podejmowanej działalności jest definiowanie skutecznych strategii i metod unowocześniania państwa, gospodarki i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i inspiracji płynących z dorobku państw nordyckich oraz wykorzystywaniem potencjału do rozwijania wzajemnej współpracy.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno