adres:
ul. Kępska 2
45-129 Opole
adres korespondencyjny:
skr.poczt.1916
45-865 Opole 12
województwo: opolskie
powiat: Opole
NIP: 7541159690
rok założenia: 1998
telefony:
tel. (77) 441 54 15
kom. 601 532 413
kom. 601 532 409
fax (77) 441 54 16
branże:
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:
WYKONUJEMY:

 • Geodezyjną obsługę w trakcie wykonywania całego cyklu robót budowlano-montażowych,
 • Geodezyjną obsługę budownictwa zakładów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, dróg i mostów,
 • Geodezyjne pomiary odkształceń poziomych i pionowych,
 • Pomiary inwentaryzacyjne budowli, instalacji i wszelkich urządzeń nad- i podziemnych,
 • Obsługę geodezyjną obiektów hydrotechnicznych,
 • Pomiary kontrolne i realizacja warunków geometrycznych jezdni podsuwnicowych, maszyn, turbin i innych urządzeń,
 • Mapy syt. - wys. w różnych skalach i treści do potrzeb projektowania i odbioru inwestycji (w tym cyfrowe),
 • Rozgraniczenia, podziały terenu i ustalenie stanów prawnych,
 • Dokumenty własnościowe dla celów formalno-prawnych,
 • Usługi geodezyjne dla ludności,
 • Inne w zależności od potrzeb.

  WYKONYWALIŚMY M.IN.:

 • Obsługę geodezyjną przy budowie i modernizacji Elektrowni Wodnych,
 • Obsługę geodezyjną budowy NBP we Wrocławiu,
 • Obsługę geodezyjną przy modernizacji pieca obrotowego nr 4 Cementowni "Odra" w Opolu,
 • Modernizację mapy zasadniczej Obrębu Półwsi miasta Opola o pow. 950 ha,
 • Obsługę geodezyjną przy budowie Zakładu Recyklingu Opon i Kabli w Krośnie Odrzańskim,
 • Obsługę geodezyjną budowy mostów i jazu na kanale Ulgi w Opolu,
 • Obsługę geodezyjną renowacji i modernizacji kanału derywacyjnego Krzywaniec-Dychów oraz hydrowęzła Dychów,
 • Obsługę geodezyjną budowy Busines Park w Zabierzowie k/ Krakowa,
 • Obsługę geodezyjną remontu drogi krajowej nr 94,
 • Sporządzenie map cyfrowych oraz uregulowanie stanów prawnych działek.

  Deklarujemy wysoką jakość, terminowość oraz dyspozycyjność!
 • EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno