adres:
Pęckowo 18
64-520 Obrzycko
województwo: wielkopolskie
powiat: szamotulski
telefony:
kom. 506 956 698

reklama

email:główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:
Firma Geologiczna GEOSERVIS świadczy kompleksowe usługi geologiczne, geotechniczne oraz z zakresu ochrony środowiska. Firma działa na terenie całego kraju, jednak większość prac prowadzi na terenach województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Oferta firmy obejmuje szeroki zakres prac geologicznych:
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, kościołów, cmentarzy, pawilonów handlowych, hal, magazynów, marketów, masztów, elektrowni wiatrowych, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego, instalacji przemysłowych, stacji paliw, składowisk odpadów
 • opinie i ekspertyzy
 • kontrola zagęszczenia nasypów i zasypów budowlanych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów komunikacyjnych,
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • badania i analizy laboratoryjne gruntów budowlanych (oznaczanie składu granulometrycznego, wskaźnika zagęszczenia, wilgotności naturalnej), dozór i kierowanie pracami geologicznymi
 • odwierty i wiercenia geologiczne
 • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa
 • poszukiwanie złóż kopalin pospolitych (piaski, żwiry, pospółki, torfy, iły, itp.), wykonanie raportów o stanie środowiska gruntowo-wodnego
 • oceny stanu zanieczyszczenia
 • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń
 • odwierty okonturowujące  strefę zanieczyszczenia
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno

reklama