adres:
ul. Chemiczna 28
33-101 Tarnów
województwo: małopolskie
powiat: Tarnów
NIP: 8730009638
rok założenia: 1992
telefony:
tel. (14) 637 28 52
fax (14) 637 20 85

reklama

email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
HYDRODOL jest firmą prywatną działającą od 1992 roku.

Od momentu powstania firma nieustannie się rozwija zwiększając zakres wykonywanych prac i ukierunkowując profil działania na ekologię.

Wykonujemy:

 • prace projektowe,
 • dokumentacyjne,
 • badawcze,
 • wiertnicze,
 • laboratoryjne.

  Do wykonywania prac terenowych używamy własnego sprzętu, posiadamy odpowiednie zaplecze warsztatowe, laboratorium, środki transportu, co znacznie usprawnia przebieg prac.

  Zakres wykonywanych przez nas prac:

 • ekologia:
  - przeglądy ekologiczne
  - raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  - ekspertyzy dotyczące skażenia gruntu oraz wód podziemnych
  - dokumentacje i badania niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
  - prowadzenie monitoringu wód podziemnych wraz z wykonaniem sieci piezometrów, ocena stanu środowiska wodnego
  - pobieranie prób wody, osadów, szlamów do badań laboratoryjnych
  - przewiercanie i pobieranie prób z hałdowisk, wysypisk przemysłowych itp.
  - likwidacja skażeń ropopochodnymi wód podziemnych i gruntów
  - wykonywanie instalacji do usuwania skażeń gruntu produktami ropopochodnymi
  - wykonywanie studni odgazowujących składowiska odpad

 • hydrogeologia:
  - projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
  - operaty wodnoprawne
  - ujęcia wód podziemnych za pomocą studni głębinowych
  - specjalistyczne otwory badawcze m.in. otwory studzienne do instalacji pomp ciepła
  - odwodnienie terenu studniami głębinowymi.

 • geologia inżynierska i geotechnika:
  - projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, ekspertyzy
  - badania podłoża gruntowego pod wszelkiego rodzaju budowle
  - sondowania sondą lekką i ciężką (dynamiczną) wraz z opracowaniem wyników i badaniami laboratoryjnymi z zakresu mechaniki gruntów
  - nadzór geologiczny

 • geologia złożowa:
  - poszukiwanie, badanie i dokumentowanie złóż surowców mineralnych

  Zapraszamy na naszą stronę www.hydrodol.com.pl, gdzie przedstawimy szczegóły naszej oferty, listę wykonanych prac oraz przedstawiamy naszą kadrę.

  Kontakt z nami jest tutaj.

  Zapraszamy do współpracy.
 • EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno

  reklama