adres:
ul. Szlak Bursztynowy 12 Otłoczyn
87-700 Toruń
adres korespondencyjny:
ul. Łódzka 17
50-521 Wrocław
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: aleksandrowski
NIP: 8992705988
telefony:
kom. 600 717 154
branże:
GEOMINER - zdjęcie-177079GEOMINER - zdjęcie-177080GEOMINER - zdjęcie-177081GEOMINER - zdjęcie-177082GEOMINER - zdjęcie-177083GEOMINER - zdjęcie-177084
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
GEOMINER Michał Kamiński to firma geologiczno-górnicza działająca na terenie całego kraju, głownie we Wrocławiu i Toruniu. Świadczymy usługi z zakresu geologii i górnictwa, hydrogeologii i gospodarki wodnej, geotechnicznej obsługi budów oraz geologii inżynierskiej, a także ochrony środowiska. Geologia dla Ciebie.

Oddział firmy:
ul. Łódzka 17 
50-521 Wrocław


Wykonujemy dla Państwa usługi w szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej na terenie całego kraju. Nasza siedziba główna mieści się we Wrocławiu, natomiast oddział na centralną i północną Polskę znajduje się w Otłoczynie k. Torunia. Świadczymy usługi z zakresu geologii i górnictwahydrogeologii i gospodarki wodnejgeotechnicznej obsługi budów oraz geologii inżynierskiej, a takżeochrony środowiskaZapraszamy do współpracy.

Nasza oferta:
 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA
 1. Poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin
 2. Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologicznych złóż
 3. Wiercenia poszukiwawczych i rozpoznawcze
 4. Pobór prób do badań jakościowych kopalin
 5. Wykonywanie projektów zagospodarowania złóż
 6. Sporządzanie planów ruchu zakładów górniczych
 7. Kierowanie zakładami górniczymi
 8. Obsługa geologa górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych
 9. Obsługa mierniczego górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych
 10. Dokumentacje rekultywacji terenów pogórniczych 
 • HYDROGEOLOGIA i GOSPODARKA WODNA
 1. Poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych
 2. Sporządzanie projektów robót i dokumentacji hydrogeologicznych
 3. Pionowe wymienniki pompy ciepła
 4. Wiercenia hydrogeologiczne – studnie i piezometry
 5. Pobór prób wody do badań jakościowych
 6. Wykonywanie operatów wodnoprawnych, zgłoszeń i ocen
 7. Wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód
 8. Analizy ryzyka
 9. Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych
 10. Badanie przepuszczalności gruntów dla przydomowych oczyszczalni ścieków 
 • GEOTECHNIKA INŻYNIERSKA
 1. Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 2. Sporządzanie opinii i dokumentacji geotechnicznych
 3. Geotechniczna obsługa budów
 4. Wiercenia geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
 5. Sondowania statyczne i dynamiczne
 6. Oznaczanie stateczności skarp i zboczy
 7. Dozór geologiczny przy palowaniach
 8. Badania gruntu dla budownictwa jednorodzinnego
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. Karty informacyjne przedsięwzięcia
 2. Raporty oddziaływania na środowisko
 3. Monitoring środowiskowy
 4. Pobór prób gleb i gruntów do badań na zanieczyszczenia
 5. Dokumentacje rekultywacji terenów poprzemysłowych
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno