adres:
ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice
województwo: śląskie
powiat: Katowice
NIP: 6271267706
telefony:
tel. (32) 779 20 00
fax (32) 779 20 09
branże:
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Baterpol prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.

Spółka powstała w 1996 roku. W 1997 r. oddany został do eksploatacji w Świętochłowicach Lipinach nowoczesny Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego. W 2001r. w ramach Grupy Kapitałowej Impexmetal został do Spółki wniesiony aportem Zakład Ołowiu Huty "Szopienice" w Katowicach Szopienicach z tradycją produkcji ołowiu od 1864r.

Świadomość pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez skup i przerób zużytych akumulatorów ołowiowych oraz lokalizacja w aglomeracji miejskiej zobowiązują do ciągłego doskonalenia funkcjonowania Spółki i traktowania ochrony środowiska jako głównego priorytetu. W latach2004-2008 oddano do eksploatacji linię odsiarczania pasty ołowiowej, piece uchylno-obrotowe do przetopu pasty i frakcji metalicznej na ołów surowy oraz linię do produkcji krystalicznego siarczanu sodu. Dla stałego ograniczania wpływu działalności spółki na środowisko wybudowano nowoczesne, wysokosprawne odpylnie pieców, podczyszczalnie ścieków, wykonano również ujęcia wód opadowych. W Zakładzie Ołowiu w Szopienicach prowadzona jest modernizacja przestarzałych, nieefektywnych i uciążliwych dla środowiska technologii oraz budowa nowych linii.

Ołów odzyskany z zużytych akumulatorów wykorzystywany jest do produkcji nowych akumulatorów, a elektrolit i siarka są wykorzystane do produkcji nowego wyrobu - siarczanu sodu, stosowanego w przemyśle chemicznym.

Zastosowane najnowocześniejsze w świecie rozwiązania technologiczne gwarantują ekologiczny recycling zużytych akumulatorów w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Firma posiada specjalistyczną bazę transportową przystosowaną do przewozu odpadów niebezpiecznych i jest w stanie skupić każdą ilość złomu akumulatorowego z terenu całego kraju.

SKUP

Głównym celem naszej działalności jest recykling złomu akumulatorowego.
Skupujemy zużyte akumulatory ołowiowe z elektrolitem, złom ołowiu oraz surowce ołowionośne.

SPRZEDAŻ

Podstawowym efektem naszej działalności produkcyjnej jest ołów rafinowany wysokiej czystości i stopy ołowiu, przeznaczone głównie dla producentów akumulatorów.

Jesteśmy również jedynym w kraju producentem wyrobów walcowanychi wyciskanych z ołowiu i jego stopów.

Pozostałe wyroby odzyskane w procesie recyklingu złomu akumulatorowego to:

- polipropylen, przeznaczony dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych,
- krystaliczny siarczan sodu, stosowany w przemyśle chemicznym, szklarskim, papierniczym i tekstylnym

USŁUGI TRANSPORTOWE

Oferujemy wykonywanie usług transportowych na terenie kraju samochodami ciężarowymi do przewozu kontenerów otwartych z poszyciem kwasoodpornym dostosowanych do transportu luzem materiałów niebezpiecznych z grupy 8 lub innych materiałów luzem.

Szczególnie atrakcyjne stawki przewozowe oferujemy na przewóz materiałów ze Śląska w głąb Polski.

EDYCJA DANYCH »
zamknij okno