adres:
ul. Przemysłowa 81
26-052 Nowiny
województwo: świętokrzyskie
powiat: kielecki
NIP: 6571011141
rok założenia: 2007
telefony:
tel./fax (41) 346 54 37
kom. 510 341 331
kom. 506 112 480
kom. 503 192 460
branże:
GAMA PLASTIC - zdjęcie-130698GAMA PLASTIC - zdjęcie-130699GAMA PLASTIC - zdjęcie-130700GAMA PLASTIC - zdjęcie-130701GAMA PLASTIC - zdjęcie-130702GAMA PLASTIC - zdjęcie-130703
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmygłówny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Najważniejszym naszym produktem są urządzenia do małych przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii tradycyjnej jak również bardziej zaawansowane technologicznie mechaniczno-biologiczne oparte na bazie niskoobciążonego  osadu czynnego OPminiSBR lub nowe typu OPmicroMBBR ze złożem ruchomym samoczyszczącym połączone z osadem czynnym. Oprócz rozwiązań i technologii wymienionych powyżej są też systemy ze złożem zanurzonym i inne wyposażone  w nowej generacji agregaty. Oprócz jednostek centralnych służących do oczyszczania ścieków mamy opracowaną gamę urządzeń preyferyjnych niezbędnych przed lub za danym systemem oczyszczania, a są to studzienki przepompowe do scieków surowych i oczyszczonych, studzienki retencyjne, rozdzielcze, probiercze  jak również tunele drenarskie, pakiety drenarskie czy studnie chłonne. Oprócz urządzeń do gospodarki ściekowej możemy zaproponować  produkowane komplety systemy urządzeń do koniecznych  już na niektórych terenach opasek drenarskich, systemy do gromadzenia i filtrowania wód deszczowych napowierzchniowe i podziemne z możliwo-ścią automatycznego sterowania,  studnie przepompowe, wodomierzowe i inne  urządzenia infrastruktury ogrodowej. 
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno