Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Warszawa Mokotów, mazowieckie. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł J.Wróblewski - Baza firm Business Navigator
adres:
ul. Zakrzewska 16/23a
00-737 Warszawa - Mokotów
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
NIP: 5211574829
telefony:
tel. (22) 498 67 98
fax (22) 401 10 37
kom. 602 249 403
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
W ramach działalności Kancelaria zajmuje się:

 • przygotowywaniem projektów umów oraz ich negocjowaniem,
 • sporządzaniem opinii prawnych,
 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzaniem analiz sytuacji prawnej nieruchomości oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • przeprowadzaniem analiz sytuacji prawnej przedsiębiorców,
 • reprezentacją klientów w postępowaniu przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych , oraz przed sadami arbitrażowymi
 • reprezentacją klientów w postępowaniu przed urzędami administracji publicznej , sadami administracyjnymi oraz innymi organami i instytucjami publicznymi,

  Świadczymy pomoc prawną w następującym zakresie:

  Prawo spółek

 • tworzenie spółek, włącznie z ich rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzenie spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • przekształcenia, podział, łączenia i likwidacja spółek,
 • akty wewnętrzne spółek,
 • analiza sytuacji prawnej spółek,
 • postępowanie likwidacyjne, naprawcze i upadłościowe spółek

  Prawo cywilne i gospodarcze

 • umowy sprzedaży i dystrybucyjne,
 • umowy agencyjne,
 • umowy franchisingowe,
 • umowy pożyczki,
 • umowy najmu, dzierżawy lokali użytkowych oraz mieszkalnych,
 • umowy leasingowe,
 • umowy zlecenia i oświadczenie usług
 • umowy o roboty budowlane, nadzór budowlany,
 • umowy developerskie,

  Prawo upadłościowe i naprawcze

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania,

  Prawo obrotu nieruchomościami

 • sprawy własnościowe,
 • o naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności

  Prawo wekslowe i czekowe

 • pomoc przy wypełnianiu weksli i czeków,
 • sporządzanie porozumień wekslowych,

  Prawo administracyjne

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń
 • zezwolenia na pracę w RP dla cudzoziemców,
 • zezwolenia na pobyt w RP dla cudzoziemców

  Prawo pracy

 • umowy o pracę,
 • pracownicze spory prawne,
 • umowy dotyczące zakazu konkurencji,
 • kontrakty menedżerskie,
 • regulaminy pracy i wynagradzania,
 • regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  Kancelaria nasza stale współpracuje z innymi firmami doradczymi (m.in. doradcy podatkowi, biegli rewidenci), co pozwala nam świadczyć usługi również w innych dziedzinach prawa.
 • EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno