adres:
ul. Wieniawskiego 40
93-564 Łódź
województwo: łódzkie
powiat: Łódź
NIP: 7251784592
telefony:
tel./fax (42) 678 11 05
kom. 604 208 850
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Podstawowym zadaniem laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie higieny pracy. Laboratorium "ECOLABAD" wykonuje badania zgodnie z metodami udokumentowanymi w normach oraz w procedurach badawczych.

Laboratorium "ECOLABAD" działa według kryteriów dotyczących zarządzania i działalności technicznej przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Laboratorium "ECOLABAD" posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie badań czynników pyłowych, substancji chemicznych i czynników fizycznych - Certyfikat Akredytacji nr AB 647.

Laboratorium Badawcze "ECOLABAD" proponuje szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

 • Pomiary hałasu słyszalnego - w środowisku pracy, w pomieszczeniach budowlanych.
 • Pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm w środowisku pracy.
 • Pomiary drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne w środowisku pracy.
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w środowisku pracy.
 • Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
 • Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle

  Laboratorium współpracuje z:

 • zakładami usługowo-produkcyjnymi w zakresie badania warunków środowiska pracy,
 • zakładami farmaceutycznymi w zakresie analiz fizyko-chemicznych wytwarzanych produktów,
 • zakładami przemysłu spożywczego w zakresie badań fizyko-chemicznych stosowanych surowców oraz wytwarzanych produktów.

  Laboratorium "ECOLABAD" zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań poprzez m.in.:

 • zatrudnianie personelu, który został przeszkolony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie zarządzania jakością w laboratorium,
 • branie udziału w badaniach biegłości w porównaniach międzylabolatoryjnych organizowanych przez renomowane instytucje w danej dziedzinie, w tym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik badawczych odpowiednio udokumentowanych i zwalidowanych,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, właściwie obsługiwanego i nadzorowanego.

  Laboratorium badawcze "ECOLABAD" służy słowem doradczym w pełnym zakresie swojego działania.

  Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz poufność wykonywanych badań.

  Serdecznie zapraszamy do szerokiej współpracy!
 • EDYCJA DANYCH »
  zamknij okno