adres:
ul. Gorzowska 31
66-415 Kłodawa
województwo: lubuskie
powiat: gorzowski
NIP: 5990005914
telefony:
tel./fax (95) 727 97 30
branże:
opis działalności:
Obszar Nadleśnictwa Kłodawa w większości położony jest na terenie Niziny Gorzowskiej, która jest rozległą doliną sandrową usypaną z piasków niesionych przez wody topniejącego lodowca. Powierzchniową warstwę utworów geologicznych tworzą tutaj czwartorzędowe utwory polejstoceńskie powstałe w czasie zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego). Mniejszą powierzchnię zajmują piaski rzeczne w dolinach cieków oraz osady organiczne, są to twory holoceńskie.
Drzewostany iglaste zajmują 77% powierzchni, mieszane 10% a drzewostany liściaste 13% powierzchni. Najważniejszymi gatunkami są: sosna zwyczajna (78%), buk zwyczajny (8%) oraz brzoza brodawkowata i olsza czarna (8%).

Nadleśnictwo Kłodawa położone jest w I Krainie przyrodniczo–leśnej – Bałtyckiej, dzielnicy 3 – Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Kłodawie, w odległości 8 km na północ od Gorzowa Wlkp.

Lasy Nadleśnictwa Kłodawa stanowią jeden zwarty kompleks leśny będący częścią Puszczy Gorzowskiej. Położone są w całości na terenie województwa lubuskiego. Powierzchnia całkowita nadleśnictwa wynosi 17911 ha, w tym powierzchnia leśna 17182 ha. Nadleśnictwo Kłodawa sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 66 ha. W skład Nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw (Zielęcin, Lubociesz, Łośno, Mszaniec, Santocko, Kłodawa, Wojcieszyce, Rybakowo, Zdroisk, Różanki, Janczewo, Płomykowo) i jedno gospodarstwo szkółkarskie.

Zapraszamy na naszą stronę internetową.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno