Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Nadleśnictwo Ustka - Baza firm Business Navigator
adres:
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
województwo: pomorskie
powiat: słupski
NIP: 8390011807
telefony:
tel. (59) 814 40 00
fax (59) 814 40 09
branże:
opis działalności:
NADLEŚNICTWO USTKA
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
tel/fax. (59) 814 40 09
e-mail: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Ustka jako jednostka administracyjna powstała w 1946r. i po przekształceniach organizacyjnych w 1973r. i 1984r. obejmuje obecnie swym zasięgiem administracyjnym 62 tys. ha. Położone jest ono na terenie 10 gmin z terenów województw:pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Cały teren znajduje się w Krainie Bałtyckiej, Siedziba Nadleśnictwa w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i PobrzeżaSłowińskiego.

W obecnym kształcie Nadleśnictwo gospodaruje powierzchnią 16305 ha oraz prowadzi nadzór nad lasami innych własności na powierzchni 1027 ha. Z uwagi na specyficzny charakter obszaru i duże walory przyrodniczo-krajobrazowe lasy ochronne zajmują 83 % powierzchni leśnej.

Rzeźba terenu jest urozmaicona, z charakterystycznymi wypiętrzeniami moren czołowych i specyficznym krajobrazem w części północnej. Przymorski obszar to tereny wydmowe z wypiętrzeniami wydm do 30 m.n.p.m. Malowniczy klifowy brzeg na odcinku Ustka-Rowy, ustawicznie kształtowany abrazją morza, porośnięty jest charakterystycznymi zbiorowiskami boru bażynowego i kwaśnej buczyny. Na zapleczu wydm często występują torfowiska, a największe z nich to Zaleskie Bagna i Złakowskie Błota, na których uznano 230 ha użytków ekologicznych z łanowo występującą reliktową woskownicą europejską.

Na stosunki wodne w Nadleśnictwie wpływają głównie górne części dorzeczy rzek Słupi i Łupawy, występuje ponadto szereg mniejszych rzeczek, strumieni i kanałów uchodzących bezpośrednio do morza lub jezior przymorskich. Największe z nich to graniczące z lasami Nadleśnictwa jezioro Gardno oraz jezioro Wicko, będące dawnymi zatokami Bałtyku, zamknięte później mierzejami.

Niska jak na warunki Pomorza lesistość Nadleśnictwa wynosząca 24% i wielokompleksowość terenów leśnych tworzy mozaikę obszarów polno-leśnych. Charakterystyczna dla tego terenu jest duża różnorodność siedlisk leśnych z brakiem wyraźnie dominującego siedliska, przy czym siedliska lasowe zajmują 52 %, zaś borowe 48 %. Bogate, różnorodne lasy odznaczają się dużą produkcyjnością o przeciętnej zasobności drzewostanów wynoszącej 210 m3/ha oraz wysokim średnim wiekiem drzewostanów - 62 lata. W procentowym udziale powierzchniowym dominuje sosna 61 %, buk 13 % i brzoza 12 %, ale w związku z prowadzeniem na wielu powierzchniach przebudowy drzewostanów (dostosowanie składu gatunkowego do siedliska) będzie on ulegał zmianie na korzyść gatunków liściastych - buka i dęba.

Zapraszamy na naszą https://ustka.szczecinek.lasy.gov.pl/
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno