adres:
ul. Stoczniowców 3
30-709 Kraków - Podgórze
województwo: małopolskie
powiat: Kraków
NIP: 6790085292
rok założenia: 1991
telefony:
tel. (12) 656 02 67
fax (12) 656 22 76
tel. (12) 656 02 12
branże:
 • Maszyny budowlane
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Hydraulika siłowa
 • Prace ziemne i uzbrajanie terenu
 • Budownictwo hydrotechniczne
Spycharka gąienicowa TD18NPH1E z napędem hydrostatycznym o wys. całkowitej 1,4 mSpycharka gąsienicowa TD-40E EXTRA DRESSTA-STALOWA WOLAPrzesuwarka typu PP-16C przeznaczona do przesuwania przenośników o szer. taśmy do 2,5 m.Obiekty budownictwa hydrotechnicznego i inżynieryjnegoZbiorniki retencyjne na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:
POLREMACO powstało w Krakowie w 1991 roku, w oparciu o kapitał polski i amerykański. Skupia wysokokwalifikowaną kadrę szkoloną m.in. w USA i Niemczech, posiadającą bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji inwestycji polskiego przemysłu hutniczego, górnictwa węgla brunatnego i energetyki oraz na rynkach państw dawnego Związku Radzieckiego, Niemiec i Bliskiego Wschodu.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI:

1. Wielkokubaturowe roboty ziemne o dużej skali trudności, a w szczególności:
 • roboty hydrotechniczne
 • udrażnianie i regulacja rzek i potoków
 • budowa wałów przeciwpowodziowych
 • budowa zbiorników retencyjno-osadowych
 • budowa murów oporowych gabionowych
 • usuwanie szkód powodziowych
 • umacnianie skarp nasypów drogowych i kolejowych
 • rekonstrukcja wałów przeciwpowodziowych
 • wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych z twardego PCV za pomocą wibromłotów,

2. Projektowanie oraz produkcja specjalistycznych, ciężkich maszyn dla potrzeb górnictwa odkrywkowego, zakładów górniczych rud metali nieżelaznych, budownictwa i energetyki:
 • spycharki do pracy w niskich wyrobiskach kopalń rud metali nieżelaznych o wysokości całkowitej maszyny od 1300 do 2600 mm.

3. Naprawy maszyn i urządzeń budowlanych i górniczych oraz zespołów i osprzętów roboczych,

4. Naprawy i obsługi serwisowe maszyn budowlanych i górniczych,

5. Usługi świadczone przez Zakład Produkcji i Remontów, takie jak:

 • diagnostyki silników Cummins i układów hydraulicznych,
 • usługi regeneracji otworów w maszynach u klienta mobilną napawarko-wytaczarką,
 • regeneracja części w tym przez napawanie i obróbkę mechaniczną,
 • wykonywanie przewodów hydraulicznych wg dokumentacji i wzoru,
 • czyszczenie elementów i konstrukcji stalowych metodą strumieniowo-ścierną,
 • oceny techniczne maszyn,
6. Sprzedaż:
 • części zamiennych LIUGONG MACHINERY dawniej HSW S.A. STALOWA WOLA,
 • części podwozi do maszyn budowlanych produkcji ITM,
 • filtrów CUMMINS FILTRATION(FLEETGUARD),
 • części do silników CUMMINS,
 • rozruszników alternatorów remy AUTOMOTIVE oraz ich części zamiennych,
 • łożysk KOYO, TIMKEN,
 • części O&K.
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy działalność poprzez otwarcie od dnia 01.10.2001r. przedstawicielstwa naszej firmy w Lubinie, obecnie z siedzibą w Polkowicach. Świadczy usługi w zakresie napraw serwisowych specjalistycznych maszyn górniczych i budowlanych oraz sprzedaży części zamiennych produkcji krajowej i z importu. Pozwoli to na szybszą reakcję z naszej strony na zgłaszane przez Państwa potrzeby i na obniżenie kosztów związanych z dojazdami do maszyn górniczych i budowlanych.

W sierpniu 2014 roku Zakład Produkcji i Remontów oraz Centrum Magazynowo-Handlowe zostały przeniesione z Krakowa do nowego, własnego zaplecza w Jaworznie –Szczakowa, ul. Kolejarzy 16. Siedziba firmy oraz: Biuro Zarządu, Dział Marketingu i Umów, Dział Księgowo-Finansowy, Zakład Robót Inżynieryjnych - pozostały w Krakowie.


POSIADANE CERTYFIKATY:
 • Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)

WAŻNIEJSZE REALIZACJE:
 • Budowa zasobnika węgla o pojemności 400.000 ton oraz rekultywacja składowisk popiołu i nadkładu w KWB Turów
 • Budowa 4,5 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Sieniawka-Opolno
 • Regulacja potoków i budowa umocnień koryt rzek w zlewni Wisły (Dunajec, Soła, Koszarawa, Żabniczanka)
 • Roboty ziemne przy budowie południowego obejścia autostradowego Krakowa wraz z przełożeniem koryta rzeki Serafy i potoku Malinówka
 • Roboty przy budowie Regionalnego Dworca Autobusowego PKS w Krakowie
 • Roboty ziemne i hydrotechniczne związane z budową ul. Klubowej w Bielsku Białej
 • Zabezpieczenie osuwiska Nr 1 w Skawcach w km 8 000-8 500 oraz wykonanie rowu osłonowego w ramach zadania "Budowa drogi krajowej nr 28 Wadowice-Sucha Beskidzka, odcinek: Mucharz-Tarnawa Dolna od km 7 835 do km 9 135,50"
 • Roboty ziemne, hydrotechniczne i regulacyjne w ramach zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową nr S7, odcinek Myślenice-Pcim"
 • Odbudowa potoku Bielawka w miejscowości Dłużyna Górna, Strzelno, Bielawa Górna gmina Pieńsk
 • Roboty regulacyjne i zabezpieczeniowe w ramach "Rozbudowy drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową nr S-7 Myślenice-Pcim km 669 872-682 108"
 • Likwidacja ograniczenia w pobliżu przystanku osobowego Lipki od km 146,800 do km 147,950 - linia nr 132 na odcinku Opole - Wrocław”
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno