adres:
ul. Sportowa 9
43-450 Ustroń
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
NIP: 5480078133
telefony:
tel./fax (33) 854 34 17
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno

Beton, wyroby betonowe

Branża betonu i wyrobów betonowych obejmuje szeroki zakres działań związanych z produkcją, dostarczaniem i zastosowaniem betonu oraz produktów z betonu w różnych obszarach budownictwa i infrastruktury. W branży występują takie elementy jak produkcja betonu, badanie jakości betonu oraz dostarczanie betonu gotowego. Mamy również firmy zajmujące się produkcją gotowych, prefabrykowanych elementów betonowych, takich jak płoty, krawężniki, bloczki, belki, schody prefabrykowane itp. Wyroby betonowe stosowane są także jako elementy konstrukcyjne w budynkach i infrastrukturze, np. płyty ścienne, stropowe, fundamentowe. Mogą występować jako elementy dekoracyjne o specjalnych kształtach i wzorach, używane w architekturze krajobrazu, na placach, czy w projektach urbanistycznych.

Budownictwo inżynieryjne

Branża budownictwa inżynieryjnego (inaczej zwana inżynierią budowlaną) obejmuje szeroki zakres działań związanych z projektowaniem, budową, utrzymaniem i zarządzaniem różnorodnymi obiektami budowlanymi i infrastrukturalnymi. Inżynierowie budowlani zajmują się projektowaniem różnych obiektów, takich jak budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe, mosty, drogi, tunel, elektrownie, czy instalacje wodno-kanalizacyjne. Projektowanie obejmuje analizę techniczną, strukturalną, geotechniczną i hydrotechniczną. Branża ta odpowiedzialna jest za samą realizację projektów budowlanych. W tym obszarze firmy budowlane nadzorują proces budowy, w tym przygotowanie placu budowy, wykonawstwo fundamentów, konstrukcję, instalacje oraz wszelkie prace wykończeniowe. Inżynierowie budowlani zajmują się analizą właściwości gruntu i skał oraz projektowaniem fundamentów i stabilizacji gruntu, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości budowli. Specjaliści w dziedzinie inżynierii strukturalnej projektują konstrukcje budowlane, dbając o ich wytrzymałość, stabilność i bezpieczeństwo. To obejmuje mosty, wieżowce, hale przemysłowe i inne. Branża budownictwa inżynieryjnego zajmuje się również projektowaniem i budową infrastruktury, takiej jak drogi, mosty, tunele, lotniska, koleje czy sieci wodno-kanalizacyjne. Inżynierowie budowlani pracują nad rozwiązaniami z zakresu inżynierii środowiskowej, w tym oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, zarządzaniem zasobami wodnymi czy projektowaniem ekologicznych budynków. Zarządzanie projektami to kluczowy aspekt budownictwa inżynieryjnego. Firmy zajmujące się tym obszarem wspierają efektywne zarządzanie zasobami, harmonogramem, kosztami i ryzykiem w trakcie realizacji projektów budowlanych. Branża inżynierii budowlanej zajmuje się także modernizacją i utrzymaniem istniejących budowli. To obejmuje prace remontowe, modernizacyjne, a także nadzór nad bezpieczeństwem i trwałością infrastruktury.