adres:
ul. Zagórska 171
25-346 Kielce
województwo: świętokrzyskie
powiat: Kielce
NIP: 6571262245
telefony:
tel./fax (41) 368 17 29
kom. 518 642 292
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:

Nasza oferta:


- kierowanie budowami  

- nadzory inwestorskie

- inwestorstwo zastepcze

- kosztorysowanie

- sporzadzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną i obmiary z natury

- wycena obiektów na podstawie założeń projektowych

- weryfikacja kosztorysów i obmiarów robót

- sporządzanie STWIORB

- inwentaryzacja budynków w formie elektronicznej i papierowej

- weryfikacja dokumentacji projektowej

- odbiory budynków i lokali mieszkalnych od deweloperów

- przeglady techniczne obiektów budowlanych

- ocenianie stanu technicznego budynków i budowli

Zapraszamy
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno