adres:
ul. Poprzeczna 17 Mętków
32-551 Babice
województwo: małopolskie
powiat: chrzanowski
NIP: 6281041174
telefony:
kom. 606 940 022
opis działalności:
Gospodarstwo nasienno-szkółkarskie "TAXUS" zostało założone w 2002 roku po słynnej akcji restrukturyzacji w Lasach Państwowych. Gospodarstwo nasienno-szkółkarskie powstało w wyniku scalenia dwóch podmiotów gospodarczych: gospodarstwa rolnego i wydzierżawionej gospodarczej szkółki leśnej w Mętkowie. Ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosi 12 ha pod uprawą. Podstawową działalnością gospodarstwa, jest usługowa produkcja materiału zalesieniowego dla Nadleśnictwa Chrzanów. Sadzonki do zalesień hodowane są z nasion pozyskanych z drzewostanów nasiennych Nadleśnictwa Chrzanów, czyli pochodzą z mikro regionu 655. Uboczną dodatkową produkcją gospodarstwa jest materiał ozdobny oraz sadzonki do rekultywacji po przemysłowych.

  • OFERTA


  • Produktem finałowym naszej działalności gospodarczej, są jedno, dwu, trzy letnie sadzonki drzew i krzewów leśnych. Oferujemy wszystkie gatunki wyszczególnione w Zasadach Hodowli Lasów: sosna pospolita, sosna czarna, świerk pospolity, jodła zwyczajna, modrzew europejski, dąb szypułkowy, buk zwyczajny, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, grab zwyczajny, jesion wyniosły, jarząb pospolity, karagana syberyjska, róża dzika, róża fałdzisto listna, leszczyna, śliwa tarnina. Do celów rekultywacji dodatkowo produkujemy sadzonki dębu czerwonego, robinii pseudoakacji, olszy szarej, brzozy omszonej, oliwnika wąskolistnego, rokitnika. Ceny wyżej wymienionych sadzonek są zbieżne z cenami za materiał zalesieniowy obowiązującymi przy rozliczeniu między jednostkami Lasów Państwowych i wynoszą od 0,1zł do 1zł. Ceny materiału do rekultywacji są podobne. Z materiału ozdobnego produkujemy głównie drzewa i krzewy iglaste, w doniczkach oraz z otwartym systemem korzeniowym. Ceny tych sadzonek wynoszą od 4zł do 7zł. Cena sadzonek zależy od ilości zakupionego towaru i może być negocjowana!
  • EDYCJA DANYCH »
    zamknij okno