adres:
ul. Bohaterów Kragujewca 3/77
85-863 Bydgoszcz
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Bydgoszcz
rok założenia: 1993
telefony:
tel./fax (52) 346 17 12
kom. 501 194 333

reklama

opis działalności:
Agencja Ochrony Mienia "Skorpion" założona została w Bydgoszczy w 1993 r. Działa na podstawie odnowionej koncesji nr L-2069/00 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18.12.2000 r. Agencja uzyskała w 1996 roku status zakładu pracy chronionej, co daje firmom nawiązującym współpracę z Agencją możliwość korzystania z ulg w opłatach na PFRON (podst. prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997.123.776 z późniejszymi zmianami).

Dzięki dwunastoletniej tradycji w ochronie obiektów różnego typu dysponujemy bogatym bagażem doświadczeń w zakresie organizowania systemów ochrony oraz doświadczoną kadrą kierowniczą, potrafiącą realizować postawione przez Zleceniodawcę zadania.

Systematyczne szkolenie pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków oraz znajomości przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, jak również wyposażenie ich w niezbędne środki (umundurowanie, środki łączności, środki przymusu bezpośredniego) do realizacji postawionych zadań dają gwarancję solidnej, rzetelnej i efektywnej pracy.

Agencja oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianej ochrony obiektów oraz mienia, tzn.:

  • ochrona fizyczna obiektów, budynków, poprzez wdrażanie projektów ochrony zgodnych z życzeniami i zadaniami określonymi przez Zleceniodawcę, wykonywanymi przez wyspecjalizowanych pracowników ochrony, ochrona osób, mienia, zabezpieczanie imprez
  • alarmy, montaż elektronicznych systemów antywłamaniowych
  • kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarno-higienicznych, stołówek, szatni, itp.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.ochronaskorpion.pl

Zapraszamy do kontaktu oraz wspólpracy !!!

EDYCJA DANYCH »
zamknij okno

reklama