adres:
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
województwo: łódzkie
powiat: płoński
NIP: 7750001059
telefony:
tel. (24) 721 27 20 w.105
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:

Spółdzielnia Inwalidów Tęcza Zpch istnieje od 1953 roku, nieprzerwanie jest producentem odzieży roboczej. Początkowo siedzibą były wynajęte pomieszczenia, póżniej obiekty po koszarach wojskowych, a ostatecznie siedzibą są obiekty własne wybudowane w latach 1981-1995.


Przez cały okres działalności zmieniały się asortymenty produkcji, technologia i organizacja. Członkami Spółdzielni są osoby fizyczne zatrudnieni na warunkach spółdzielczej umowy o pracę.


Obecnie to firma wielozakładowa w skład, której wchodzą:

  • Zakład odzieżowy z nowoczesnym parkiem maszynowym z powodzeniem realizujący zamówienia na specjalistyczną odzież zawodową na potrzeby kopalń, przemysłu ciężkiego, spożywczego,samochodowego, służby zdrowia w kraju i za granicą.

  • Zakład usług różnych realizujący zadania w niszowych gałęziach działalności na rynku lokalnym np. pralnia, sklep firmowy, fitness club, produkcja zniczy.

  • Zakład opiekuńczo-leczniczy , którego celem jest opieka długoterminowa. ZOL docelowo będzie posiadał 38 łóżek w pokojach 2-3 osobowych, pełne zaplecze do rehabilitacji i terapii leczniczej w myśl przepisów będzie spełniał wszystkie wymogi stawiane zakładom opieki zdrowotnej.

  • Warsztat Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,które poprzez aktywny udział w wielu pracowniach poznają zasady pracy przystosowując się do samodzielnego życia. Warsztaty są w pełni finansowane przez samorząd powiatu łęczyckiego.


Spółdzielnia jest zakładem pracy chronionej. Stwarza za tym możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych z obniżonymi zdolnościami do wykonywania pracy na rynku otwartym.


Posiadamy własny gabinet pielęgniarsko-lekarski i szeroką działalność w sferze rehabilitacji w ramach indywidualnych programów.


Ambicją Spółdzielni jest tworzenie stanowisk pracy i dostosowywanie ich tak, aby eliminować ograniczenia zatrudnienia w wyniku niepełnosprawności.

EDYCJA DANYCH »
zamknij okno