Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Sopot, pomorskie. Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin - Baza firm Business Navigator
adres:
ul. 3 Maja 57b/4
81-743 Sopot
województwo: pomorskie
powiat: Sopot
rok założenia: 1993
telefony:
kom. 507 107 329
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin powstała w roku 1993 jako rezultat własnych doświadczeń pracy z ludźmi jej założycielki Małgorzaty Mądrzak. Zajmujemy się pomocą terapeutyczną dla osób dorosłych, rodzin, dzieci i młodzieży oraz par w postaci psychoterapii, kompleksowego poradnictwa oraz innych specyficznych form pomocy psychologicznej.

Oferta pomocy terapeutycznej dla osób dorosłych i rodzin
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia rodzin 
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych 
 • Psychoterapia grupowa dla osób z zaburzeniami odżywiania 
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
 • Poradnictwo w okresie kryzysu rozwodowego

Oferta pomocy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • Terapia indywidualna
 • Terapia wspomagająca rozwój osobisty
 • Terapia dzieci z rozpoznaniem autyzmu i mutyzmu
 • Terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami o charakterze nerwicowym w tym fobii szkolnej
 • Terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Terapia wspomagająca zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami

Specyficzne formy pomocy dla dzieci młodszych i starszych
 • Zajęcia wspomagające techniki uczenia się
 • Zajęcia rozwijające zakres słownictwa i swobodę konstruowania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych
 • Zajęcia wspomagające opanowanie zasad ortografii oraz pisanie z poprawnością ortograficzną
 • Zajęcia kształtujące zdolność czytania ze zrozumieniem, pisania na poziomie bardziej zaawansowanym oraz wspomagające rozwój dojrzałości procesów grafomotorycznych
 • Zajęcia rozwijające zdolność myślenia operacyjnego z uwzględnieniem strategii rozwiązywania zadań i działań matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne

Diagnostyka psychologiczna osób dorosłych i dzieci
 • Diagnoza osobowości
 • Diagnoza intelektu
 • Diagnoza funkcji poznawczych - badanie neuropsychologiczne
 • Diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych, emocjonalnych oraz zachowania osób dorosłych
 • Diagnostyka intelektu i dysharmonii rozwojowych u dzieci
 • Diagnoza w zakresie trudności szkolnych oraz wychowawczych
 • Diagnoza różnicowa zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) do zachowań opozycyjno - buntowniczych i zaburzeń zachowania    
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno