adres:
ul. Bliska 15
75-373 Koszalin
województwo: zachodniopomorskie
powiat: Koszalin
NIP: 6690015731
rok założenia: 1991
telefony:
tel./fax (94) 345 88 63
kom. 601 870 799
branże:
 • Rzeczoznawcy
 • Nieruchomości - zarządzanie, sprzedaż, wynajem, wyceny
 • Biura projektów
 • Nadzór budowlany, kosztorysowanie
 • Ekspertyzy, wdrożenia, analizy
Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81949Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81950Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81951Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81952Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81953Biuro Obsługi Nieruchomości WESTPOL Ryszard Bruski - zdjęcie-81954
opis działalności:
Opinie dla Sądów w zakresie budownictwa lądowego i wyceny nieruchomości.

Usługi architektoniczno-budowlane:
 • projekty architektoniczne-indywidualne i adaptacje typowych projektów,
 • oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • inwentaryzacje budynków i lokali,
 • nadzory budowlane,
 • kosztorysowanie,
 • ekspertyzy budowlane,
 • ekspertyzy i opinie techniczne budynków i budowli,
 • zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • dokonywanie wymaganych prawem budowlanym przeglądów okresowych budynków,
 • analizy poprawności rozliczeń inwestycji,
 • oceny zaawansowania robót budowlanych dla potrzeb uruchomienia transz kredytu.

Wycena nieruchomości:
 • nieruchomości niezabudowane i zabudowane,
 • nieruchomości mieszkaniowe (domy jedno- i wielorodzinne, lokale mieszkalne),
 • nieruchomości komercyjne (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc.),
 • nieruchomości przemysłowe (obiekty fabryczne, produkcyjno-magazynowe),
 • nieruchomości rolne i leśne,
 • nieruchomości zabytkowe,
 • nieruchomości specjalnego przeznaczenia,
 • określanie wartości prawa służebności, dożywocia, użytkowania,
 • określanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych.

Wyceny realizujemy dla zróżnicowanych potrzeb:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • negocjacji kupna/sprzedaży,
 • wniesienia aportu,
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • księgowych,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • ustalania opłat i odszkodowań wywołanych zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczania opłat cywilno-prawnych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno