adres:
aleja Legionów 4
25-035 Kielce
województwo: świętokrzyskie
powiat: Kielce
NIP: 9590836128
rok założenia: 1990
telefony:
tel. (41) 367 61 85
fax (41) 367 69 75
Budynek szkołyMiędzyszkolne spotkania teatralneProjekty Unijne - HiszpaniaZawody sportowe na stadionie obok szkołyZajęcia w laboratoriachKlasopracownia języka polskiego
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmydrugi adres e-mail do firmy
opis działalności:
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach wchodzą:

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach
powstało w 1990 roku. Przez niemal ćwierćwiecze swej działalności trwale wpisało się w wizerunek naszego miasta. Kolejne pokolenia uczniów wkraczało w dorosłość i planowało zawodową karierę w murach naszej szkoły. Nasi uczniowie mają możliwość nauki w klasach o atrakcyjnych profilach, modyfikowanych w miarę potrzeb kandydatów i rynku pracy. Młodzież naszej szkoły zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym oraz rozwija wszelakie pasje i zainteresowania. Zwolennicy nauk ścisłych, humanistycznych , przyrodniczych mają w naszej szkole szanse na rozwój i poszerzanie horyzontów. Swoje umiejętności mogą weryfikować w licznych konkursach, olimpiadach, sesjach naukowych, zawodach sportowych, w których nasi uczniowie czynnie uczestniczą.
Dobra, życzliwa atmosfera, podmiotowe traktowanie każdego wychowanka sprawia, że nauka w naszej szkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodzieży, przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia i czynnego uczestnictwa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
VII Liceum im. J. Piłsudskiego od lat realizuje szereg projektów edukacyjnych: Comenius, e-Twinning, Leonardo, Erasmus plus. Dzięki temu nasza młodzież nawiązuje kontakt z rówieśnikami z krajów UE, poznając ich język, kulturę, nawiązując przyjaźń, zwiedzając najpiękniejsze miejsca Europy. Z kolei aktywna współpraca z organizacją AIESEC owocuje urozmaiconymi zajęciami prowadzonymi przez wolontariuszy ze szkół wyższych całego świata.
Nasza szkoła podejmuje również aktywną współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie.
Dzięki temu uczniowie zapoznają się z oferta edukacyjna uczelni i uczestniczą w zajęciach efektywnie poszerzając swoją wiedzę.
Zapraszamy do VII Liceum młodzież, która w sprzyjającej atmosferze pragnie rozwijać pasje, kreatywność i rzetelnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

Historia VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Technikum nr 8 w Kielcach swoją działalność rozpoczęło 1 września 2006 roku. Jest spadkobiercą dorobku dawnego Technikum Chemicznego, Technikum Geologicznego, które mieściły się w tym samym budynku i trwale wpisały w tradycje kieleckiej edukacji.
Obecnie w technikum młodzież może się kształcić w zawodach: technik analityk i technik ochrony środowiska a od roku szkolnego 2014/2015 dodatkowo w zawodach technik geolog i technik przeróbki kopalin stałych. Szkoła dysponuje profesjonalnymi laboratoriami, w których uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia praktyczne. Pracownie są ciągle doposażane w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Powstają też nowoczesne sale dydaktyczne wyposażane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Technikum przygotowuje młodzież do matury oraz do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego.
Profesjonalna i doświadczona kadra nauczycielska jest gwarantem wysokiego poziomu kształcenia. Od wielu lat szkoła pozyskuje środki unijne w celu podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz bardzo dobrego przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik analityk i technik ochrony środowiska. W szkole realizowane były i są projekty unijne.

Historia Technikum nr 8 w Kielcach

Szkoła Policealna nr 2 w Kielcach. Obecnie w szkole policealnej młodzież kształci się w zawodzie: technik farmaceutyczny.

Szkoła Policealna nr 2 w Kielcach
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno