adres:
ul. Czubińskiego 4/4
80-215 Gdańsk
województwo: pomorskie
powiat: Gdańsk
rok założenia: 2019
telefony:
kom. 792 991 429
IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178158IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178154IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178153IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178155IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178156IPBD dr inż. Mateusz Flis - Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Elektrotermia - zdjęcie-178157
email:główny adres kontaktowy e-mail do firmy
opis działalności:
Zapraszam do odwiedzin na stronie www.drflis.pl

Mateusz Flis, dr inż., to zatrudniony w przemyśle elektroenergetycznym praktyk elektryk, a także pracownik naukowo-dydaktyczny Trójmiejskich uczelni technicznych.
     Mateusz Flis równolegle zajmuje się dydaktyką oraz badaniami naukowymi o charakterze rozwojowym. Posiada udokumentowane, niemal dziesięcioletnie, doświadczenie w pracy dydaktycznej, a także w pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych.
     Mateusz Flis jest właścicielem działalności IPBD dr inż. Mateusz Flis, w ramach której rozwija kompetencje stricte naukowe, ale także udoskonala warsztat dydaktyki interdyscyplinarnej. Rozwijając Indywidualną Praktykę Badawczo-Dydaktyczną zajmuje się projektami badawczymi oraz dydaktyką nauk technicznych.

DYDAKTYKA

W obszarze dydaktyki naucza się następujących gałęzi techniki:
     1) elektrotechnika (przedmioty z dyscypliny),
     2) fizyka,
     3) matematyka,
     4) chemia.

IPBD Dydaktyka
zbudowany jest z:
     1) Edukacja Wyższa dla uczniów powyżej 16. roku życia,
     2) Edukacja Podstawowa dla uczniów do 16. roku życia.

Szczegółowe informacje ofertowe podano na podstronach Dydaktycznych.

BADANIA

Działalność naukowa obejmuje zagadnienia specjalistyczne w obszarze elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR (badania naukowe). W tematyce analizy efektywności elektroenergetycznej urządzeń EOR dr inż. M. Flis obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską (2019).

https://orcid.org/0000-0002-2057-5683

     Jednostkowy koszt działalności badawczo-innowacyjno-rozwojowej „IPBD Badania” wynosi 400 zł / 50 min pracy. Koszt całkowity zależny jest od stopnia złożoności projektu. Warunki współpracy przedstawiono na podstronach Badawczo-Naukowych.

PRZEMYSŁ


Gospodarka rynkowa przemysłu elektroenergetycznego stanowi dopełnienie dorobku zawodowego dra inż. Mateusza Flisa.
EDYCJA DANYCH »
zamknij okno